Ziua națională a meseriilor

„Învăţământul profesional şi tehnic” – Sesiune de informare şi comunicare interactivă, online.

7.03.2022/Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară ,, Terezianum Sibiu

 

Sesiune de informare şi comunicare interactivă adresată elevilor clasei a VIII-a, privind modul de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional şi tehnic,  beneficiile acestor forme de pregătire profesională.

Prezentarea ofertei educaționale  2022-2023 pe site-ul liceului. terezianum.ro

Participanți:

– elevi din clasele a VIII-a de la diverse unități de învățământ;

– elevi din clasele a XI -a învățământ profesional și tehnic;

 

 

De la ,,teorie la practică” – instruirea practică în condiții reale de muncă la agentul economic.

9.03.2022/ My Continental, Continental Forum

 

Sesiune de informare şi comunicare interactivă  și demonstrații adresate elevilor claselor a VIII-a, privind oportunitățile oferite de calificările Bucătar și Ospătar (chelner), lucrător în unități de alimentație  publică.

Participanți:

– elevi din clasele a VIII-a de la diverse unități de învățământ;

– elevi din clasele a XI -a învățământ profesional și tehnic;

– profesori de specialitate, maiștri instructori.

– reprezentanți ai agenților economici.

 

„Oportunităţi pe piaţa muncii – învăţământul profesional şi tehnic”- Perspective în meseriile de cofetar – patiser, brutar, preparator produse din carne și pește.

10.03.2022/ Atelierul de panificație patiserie din cadrul liceului, Atelierul de carne și preparate din carne din cadrul liceului.

 

Ateliere de lucru, sesiuni online (webinar, 30 min, pe zoom) oferite elevilor din clasa a VIII-a.

Participanți:

– elevi din clasele a VIII-a de la diverse unități de învățământ;

– elevi din clasele a XI -a învățământ profesional și tehnic;

– profesori de specialitate, maiștri instructori.

 

„Ziua Porților deschise”

11.03.2022/ Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară ,, Terezianum Sibiu

 

Sesiuni de informare/ standuri expoziționale cu degustare de produse realizate în atelierele școală, promovare a ofertei educaţionale – orele 9-13

– elevi din clasele a VIII-a de la diverse unități de învățământ;

– elevi din clasele IX-XII ai liceului;

– profesori, profesori de specialiate, maiștri instructor;

– reprezentanți ai agenților economici.