Istoric1966
Ia ființă Liceul Industrial pentru Industrie Alimentară, ca urmare a aprobării oficiale a rețelei liceelor industriale și pedagogice din România. Primii ani s-au desfășurat în condiții dificile, folosindu-se spațiile altor școli, procesul didactic realizându-se cu mari eforturi.

1970
La 12 decembrie 1970 are loc inaugurarea oficială a unui nou lăcaș de învățământ compus dintr-un corp de clădire destinat pregătirii teoretice și o cantină cu o sală de mese cu 150 de locuri. Cadrele didactice, ceilalți angajați ai liceului, elevi și părinții acestora au contribuit la ridicarea sa.

 

1972
Se comasează Liceul Industrial pentru Industrie Alimentară cu școala profesională. Astfel, baza materială se îmbogățește cu două internate și o cantină.

 

1975
Se dă în folosință o nouă sală de sport de care beneficiază elevii liceului.

 

1980
Liceul Industrial nr. 5 dispune începând din acest an de o microfabrică școlară, cu secțiile de pâine, lapte, carne, bere, cabinete și laboratoare pentru asigurarea unei pregătiri teoretice și practice complexe.

2009
Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară “Terezianum” dispune de o nouă clădire cu 10 săli de clasă, 2 laboratoare și o sală de ședințe.

2019

Școala își schimbă denumirea în Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară „Terezianum”. Se diversifică calificările din oferta școlii, prin introducerea unor noi calificări din domeniul Turism și alimentație/ Alimentație, autorizate și apoi acreditate.