CALENDARUL examenului naţional de bacalaureat Sesiunea iunie 2022

ANEXĂ la OME nr. 5151

23-27 mai 2022 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
27 mai 2022 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/ a XIII-a

6-8 iunie 2022 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română-proba A
8-9 iunie 2022 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă-proba B
9-10 iunie 2022 Evaluarea competenţelor digitale – proba D
13-15 iunie 2022 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C
20 iunie 2022 Limba şi literatura română – proba E.a) – proba scrisă
21 iunie 2022 Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
22 iunie 2022 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E.d) – proba scrisă
23 iunie 2022 Limba şi literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

27 iunie 2022 Afişarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) şi depunerea contestaţiilor în intervalul orar 12,00 – 18,00
28-30 iunie 2022 Rezolvarea contestaţiilor
1 iulie 2022 Afişarea rezultatelor finale