Olimpiada 2016-Info elevi

Date generale Informatii Program Lista participanti Subiecte Rezultate Cazare/sosire Metodologii si programe
Olimpiada națională 2016, aria curriculară TEHNOLOGII – Industrie alimentară se va desfășura la
COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ „TEREZIANUM”, Sibiu
Locație: COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ „TEREZIANUM”
Sibiu, str. Postăvarilor nr. 18, cod 550081
tel/fax: 0269.218797 – secretariat
fax permanent: 0369.430727
e-mail:

colegiulalimentarsibiu@yahoo.com

Elevii participanți vor avea asupra lor cartea de identitatea, carnetul de elev avizat pe anul școlar în curs, avizul clinic sănătos, avizul epidemiologic.
Instructajul de protecția muncii se va efectua la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Terezianum, Sibiu.