Sponsorii
OLIMPIADEI NAȚIONALE LA DISCIPLINELE
DIN ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII – Industrie alimentară

18-22 aprilie 2016, Sibiu

sponsori