Regulamentul intern al Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Terezianum, Sibiu